Oбавјештење за родитеље

Oбавјештење за родитеље

Обавјештавају се корисници услуга вртића, чија су дјеца примљена на протеклом Конкурсу за пријем дјеце, да ће се упис дјеце у вртић за нову школску годину обавити у току мјесеца августа 2021. године. Приликом закључивања уговора потребно је понијети само уредан микробиолошки налаз дјетета и личну карту родитеља.

Сви родитељи чија су дјеца примљена на Конкурсу су дужни да потпишу уговор до 01.09.2021. године, у супротном ће се сматрати да су одустали од мјеста у вртићу те ће њихово мјесто бити попуњено са следећим на листи.

Такође, обавјештавају се корисници услуга вртића чија ће дјеца користити годишњи одмор (у јулу или августу) да су дужни да по повратку њихове дјеце у вртић донесу уредне микробиолошке налазе.