Прољетна сјетва у мини-вртовима

Прољетна сјетва у мини-вртовима

Од раног узраста у љубави и складу са природом… Дјеца средњих вртићких група централног вртића на прољетној сјетви (мини-вртови у великом дворишту)