Свјетски дан књиге

Свјетски дан књиге

Љубав према књизи код дјеце се развија од првих дана поласка у вртић. Књижевна дјела дјеци се представљају на прихватљив начин, примјерено узрасту, кроз читање, причање и приповиједање у игровном контексту, али и у контексту епоха, природе, традиције и обичаја са којима су дјела повезана. У свакој од група дјеци су, поред сликовница, енциклопедија. часописа… посуђених из вртићке библиотеке, доступни и учећи центри библиотеке које дјеца могу свакодневно користити по властитој жељи и тренутном интересовању или у склопу усмјерених активности, чији је фонд неопходно редовно обнављати.

Поводом Свјетског дана књиге, Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске Приједор, донирао је дјеци наше установе већи број сликовница и дјела дјечије књижевности по нашем избору.