Радионице са родитељима

Радионице са родитељима

Програм предшколског васпитања и образовања базира се на узрасним и развојним потребама дјеце, креативности и стваралаштва васпитача, потреби и учешћу родитеља, као специфичности  сваког вртића и сваке друштвене средине. Кроз различите, свакодневне и посебно планиране, активности сарадње са породицом смањује се дисконтинуитет институционалног и породичног васпитања сваког дјетета, унапређује васпитно-образовни рад по свим аспектима, а нарочито социо-емоционалном аспекту развоја доприносећи позитивној и релаксираној “клими” васпитне групе.

Свјетски дан породице обиљежили смо кроз, дјеци посебно драге, креативне радионице са родитељима у свим вртићким групама. Васпитачи, родитељи и дјеца у заједничком креативном раду и дружењу употпуњују холистички развој личности дјетета, смањује афективност одвајања и адаптације, јачајући блискост и међусобно повјерење. Заједно можемо све…