ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

На основу Одлуке о расписивању конкурса број: 488/22 од 31.05.2022. године, члана 16. Правилника о пријему дјеце у вртић и јаслице ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор број: 138/19 од 07.03.2019. године  и Правилника о измјенама и допунама правилника о пријему дјеце у вртиће и јаслице ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 522-1/20 од 26.06.2020. године, објављује се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

I

ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, уписује 78 (седамдесет и осам) дјеце у радној 2022/2023. години, старости од једне године до поласка у школу, и то:

Вртић „Радост“ – Централни

–           Дјеца од 1 до 2 године ……………………………………….12 дјеце

–           Дјеца од 2 до 3 године………………………………………..15 дјеце

–           Дјеца од 3 до 4 године………………………………………….6 дјеце

–           Дјеца од 4 до 5 године ……………………………………….1 дијете

 

Вртић „Ђурђевак“ – Урије

–           Дјеца од 2 до 3 године ……………………………………….15 дјеце

–           Дјеца од 3 до 4 године………………………………………….4 дјеце

Вртић „Цврчак“ – Пећани

–           Дјеца од 1 до 3 године ………………………………………..6 дјеце

 

Вртић „Сњежана“ – Пећани

–           Дјеца од 4 до 6 година…………………………………………2 дјеце

 

 

Вртић „Палчић“ – Омарска

–           Дјеца од 1 до 3 године………………………………………..6 дјеце

 

Вртић „Бамби“ – Козарац

–           Дјеца од 3 – 6 године………………………………………….11 дјеце

II

Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене копије):

  1. Извод из матичне књиге рођених дјетета за које аплицирате за упис у вртић
  2. Извод из матичне књиге рођених дјеце ако се ради о вишечланим породицама
  3. Увјерење родитеља о степену инвалидности,
  4. Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о самохраном родитељу,
  5. Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља који припада мањинским етничким заједницама,
  6. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак,
  7. Увјерење о запослењу родитеља издато од послодавца (за родитеље који су запослени)

III

Конкурс остаје отворен 8 (осам) радних дана од дана објављивања.

Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Радост“, ул. Вука Караџића број 21.

О резултатима конкурса родитељи ће бити обавјештени путем спискова који ће бити истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор у ул. Вука Караџића 21, у року од четранест (14) дана од дана затварања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

НАПОМЕНА:

Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте уколико их дијете посједује, о тјелесном и менталном здрављу дјетета, односно о његовим психофизичким способностима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР,

Татјана Брдар