ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЈЕЦА ПРИМЉЕНА НА КОНКУРСУ ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ВРТИЋЕ И ЈАСЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЈЕЦА ПРИМЉЕНА НА КОНКУРСУ ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ВРТИЋЕ И ЈАСЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

 У складу са чланом 37. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 79/15, 63/20 и 64/22) упис дјеце у предшколску установу врши се на основу љекарског увјерења добијеног на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабораторијских налаза који садрже брис носа и грла и налаза столице од надлежне здравствене установе и извода из матичне књиге рођених (родни лист који сте приложили уз пријаву на конкурсу искористиће се за потписивање уговора, тако да је потребно на потписивање уговора да понесете само налаз и мишљење педијатра и брис грла, носа и налаз столице).

Савјет родитељима је да почну одмах са припремом налаза који су потребни за добијање љекарског увјерења, јер у случају да неки од налаза не буде уредан потребно је извршити лијчење, након чега се могу поновити исти, што изискује вријеме.

Потписивање уговора са родитељем или старатељем  о међусобним правима и обавезама вршиће се од 01.08.2023. године до 31.08.2023. године, радним данима у термину од 07:00 до 14:00 часова.

Родитељ или старатељ који не потпише уговор у остављеном термину, сматраће се да је одустао од уписа дјетета у вртић.

Директор

Татјана Брдар